Цена
Метод
TPHA antibodies, бърз тест. Тестът е СЕ сертифициран за употреба в Европа, с чувствителност между 97 и 100%.
RPR – количествен, при положителен резултат за определяне на количеството на Treponema pallidum. 
Проба
Периферна кръв (от пръста) за TPHA (antibodies)
Венозна кръв – за RPR (потвърдителен)
Време за получаване на резултат
15 минути – за TPHA (скринингов)
3-5 работни дни – за RPR (потвърдителен)
При положителен резултат
След определяне на количественото натрупване на Treponema pallidum, CheckPoint София предлага инжекционно лечение с Benzylpenicillin след извършване на проба за алергия, като броят на апликациите се определя от лекар.
Сифилисът е хронично системно заболяване, което се причинява от Treponema pallidum (бледа трепонема). Болестта често е наричана „големият имитатор“, поради сходствата си в клиничната картина с тази на различни други заболявания. Сифилисът се характеризира с редуването на клинично проявени стадии (първичен, вторичен и третичен сифилис) с латентни епизоди. Сифилисът е инфекциозно заболяване и в над 95% от случаите се предава по сексуален път. Освен по сексуален, заболяването се предава и по кръвен път. Третият механизъм, по който става пренасянето на инфекцията, е вертикалният – от болната майка на плода чрез плацентарното кръвообращение. В наши дни са много редки, клонящи към нула, случаите на битово предаване на инфекцията (чрез използване на общи прибори и съдове за хранене).
Първият стадий на сифилиса се характеризира с появата на безболезнена язва (шанкър), в областта на пениса, устата или ректума. Понякога могат да се появят и множество такива ранички. Шанкърът се развива след около 28-30 дни след инфектиране със заболяването. Около шанкъра често се наблюдават подути, но безболезнени, лимфни възли, както например в слабините и в областта на пениса. Въпреки че раничката може да изчезне сама след 3-6 седмици, болестта се проявява отново няколко месеца по-късно под формата на вторичен ранен сифилис, особено когато сифилисът в начална фаза не е лекуван.
Вторичният сифилис представлява системна фаза на заболяването, т.е. може да засегне множество органи в тялото. По време на тази фаза пациентите могат да изпитат различни симптоми, но обикновено развиват кожен обрив, без сърбеж. Понякога кожният обрив при вторичен сифилис е съвсем слаб и труден за разпознаване, почти невидим. В допълнение, вторичният сифилис може да засегне всяка част на тялото и да доведе до подуване на лимфните възли в областта на слабините, врата и подмишниците, да предизвика бъбречни проблеми, артрит и аномалии на черния дроб. Някои пациенти могат да живеят с инфекцията от вторичен сифилис, дори когато тя няма външно проявление. Това е така наречената „латентна“ или „пасивна“ фаза на инфекцията.
Третата фаза на болестта може да се развие дори без наличието на латентна фаза, която може да продължи повече от 20 години.  Третият стадий на сифилиса също е ситемен и може да доведе до проблеми в голяма част от телесните органи, включително: (1) анормално издуване на аортата, което може да предизвика сърдечно заболяване; (2) поява на уголемени лимфни възли в различни части и органи на тялото; (3) мозъчно възпаление и в резултат мозъчен удар, менингит (вид мозъчна инфекция), загуба на чувствителност или слабост (невросифилис); (4) влошено зрение. Уврежданията, които тялото търпи по време на третия стадий, са изключително сериозни и понякога с фатален край. За радост, в днешни дни те са изключително редки.
Стандартните тестове за откриване на сифилис регистрират реакцията на тялото към инфекцията, но не и действителният причинител за нея. Именно затова те са известни като не-трепонемални тестове. Сред неспецифичните тестове, най-голямо приложение в практиката имат флокулационните тестове: VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) и RPR (Rapid Plasma Reagyn Test).
За първична диагностика в CheckPoint София се използва скринингов TPHA тест.
Ако имате симптоми, които водят до съмнение за инфекция със сифилис, можете да си направите бърз тест при нас. Прозоречният период е между 28 и 30 дни.
Резултатът от изследването не зависи от прием на храна, напитки, тютюнопушене, антибиотици или медикаменти.
TPHA antibody, бърз тест, се извършва анонимно (регистрира се с код, съдържащ инициалите на пациента и датата на раждане).
RPR изследването се регистрира с име и фамилия и възраст.
Резултатите от изследването могат да проследят и чрез  онлайн системата за резултати на центъра.