Цена
30 лв. с предварително заплащане по банкова сметка: BG13FINV91501017490607
Продължителност
30 минути, консултацията е онлайн, през Zoom
CheckPoint София предлага
Консултация и предоставяне на рецепта и насоки за прием.
Рецептата се получава в онлайн досието на пациента, като данни за достъп се получават в рамките на деня на консултацията.
Консултацията с лекар – специалист по инфекциозни болести, се провежда
онлайн, през Zoom, с предварително записване.

Д-р Ивайло Паков е специалист по инфекциозни болести, занимаващ се с наблюдението и лечението на ХИВ пациенти повече от пет години. Извършва прегледи на пациенти, живеещи с ХИВ и предоставя консултации относно превенция на ХИВ. Издава рецепти за медикаменти за предекспозиционна терапия (PrEP) и следрискова експозиция (PEP). 

Образование:

Специалност – инфекциозни болести (2020 г.)

Висше образование – магистър по медицина, Медицински университет – гр. Плевен (2009-2015 г.)

Езикова квалификация: английски – писмено и говоримо (C1); базово владеене на руски и испански език (B1)

Академични позиции:

Асистент по инфекциозни болести към Катедра по Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет – гр. Плевен (от 2018 г.)

Докторант към Медицинския университет – гр. Плевен, с професионално направление „Инфекциозни болести“ и тема на дисертационен труд „Остаряване с HIV инфекция“ (от 2020 г.)

Научна и преподавателска дейност: асистент по инфекциозни болести на студенти в V-ти курс към Факултет „Медицина” към МУ – Плевен – българоезиково и англоезиково обучение.

Автор и съавтор на над 10 научни публикации и участник в над 30 научни събития в страната и чужбина.

Членство в научни и обществени организации:

European AIDS Clinical Society (EACS); Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ); Южнобългарско дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология (ЮБДИБЕП); Български лекарски съюз (БЛС)

PrEP означава преекспозиционна профилактика. PrEP се приема преди рисков секс, следователно е преекспозиционен. Профилактика означава процедура, която предотвратява инфекции. Следователно, ХИВ-негативни хора могат да ползват PrEP, за да не се инфектират с ХИВ.

На този етап PrEP представлява таблетка, която се приема перорално и включва два медикамента: тенофовир ДФ (TDF) и емтрицитабин (FTC). Най-известното патентовано име за тази комбинация е Truvada, но вече има и нови, генерични версии на PrEP.

TDF и FTC са широкоразпространени медикаменти за третиране на ХИВ. PrEP е одобрен в САЩ през 2012, а в Европа през 2016 г.

Пациентите, които желаят да стартират PrEP, е необходимо да си направят изследване за урея и креатинин (бъбречни функции) преди консултацията. Това изследване се предлага и от CheckPoint София.

Необходимо е и изследване за ХИВ преди старта на PrEP.

Лабораторното изследването за ХИВ в CheckPoint София се предоставя безплатно, благодарение на финансирането от корпоративни и частни дарители.