PrEP (преди риск от инфектиране с ХИВ)

PrEP  (терапия против ХИВ преди риск от инфектиране)

Цена: Безплатно
Информация за PrEP:

PrEP означава преекспозиционна профилактика. PrEP се приема преди секс, следователно е преекспозиционен. Профилактика означава процедура, която предотвратява инфекции. Следователно, ХИВ-негативни хора могат да ползват PrEP, за да не се заразят с ХИВ.

На този етап PrEP представлява таблетка, която се приема перорално и включва два медикамента: тенофовир ДФ (TDF) и емтрицитабин (FTC). Най-известното патентовано име за тази комбинация е Truvada, но вече има и нови, генерични версии на PrEP.

TDF и FTC са широкоразпространени медикаменти за третиране на ХИВ. PrEP е одобрен в САЩ през 2012, а в Европа през 2016 г.

Повече за PrEP можете да прочетете тук.

Подготовка преди стартиране на PrEP:

Пациентите, желаещи да стартират PrEP, е необходимо да си направят изследване за урея и креатинин (бъбречни функции) преди консултацията.

Необходимо е и изследване за ХИВ преди старта на PrEP.

Консултация с:

Лекар, специалист по инфекциозни болести

Услуга:

Консултация, предоставяне на рецепта и насоки за прием

Продължителност: 30 минути
Записване:

Запиши си час за консултация