PrEP (преди риск от инфектиране с ХИВ)

PrEP  (терапия против ХИВ преди риск от инфектиране)

Цена: Безплатно
Информация за PrEP:

PrEP означава преекспозиционна профилактика. PrEP се приема преди рисков секс, следователно е преекспозиционен. Профилактика означава процедура, която предотвратява инфекции. Следователно, ХИВ-негативни хора могат да ползват PrEP, за да не се инфектират с ХИВ.

На този етап PrEP представлява таблетка, която се приема перорално и включва два медикамента: тенофовир ДФ (TDF) и емтрицитабин (FTC). Най-известното патентовано име за тази комбинация е Truvada, но вече има и нови, генерични версии на PrEP.

TDF и FTC са широкоразпространени медикаменти за третиране на ХИВ. PrEP е одобрен в САЩ през 2012, а в Европа през 2016 г.

Повече за PrEP можете да прочетете тук.

Подготовка преди стартиране на PrEP:

Пациентите, които желаят да стартират PrEP, е необходимо да си направят изследване за урея и креатинин (бъбречни функции) преди консултацията. Това изследване се предлага и от CheckPoint София.

Необходимо е и изследване за ХИВ преди старта на PrEP.

Консултация с:

Лекар, специалист по инфекциозни болести. Консултацията се провежда онлайн, с предварително записване.

Услуга:

Консултация, предоставяне на рецепта и насоки за прием. Рецептата се получава в онлайн досието на пациента, като данни за достъп се получават в рамките на деня на консултацията.

Продължителност: 30 минути
д-р Ивайло Паков

д-р Ивайло Паков

Инфекционист

Д-р Ивайло Паков е специалист по инфекциозни болести, занимаващ се с наблюдението и лечението на ХИВ пациенти повече от пет години. Извършва прегледи на пациенти, живеещи с ХИВ и предоставя консултации относно превенция на ХИВ. Издава рецепти за медикаменти за предекспозиционна терапия (PrEP) и следрискова експозиция (PEP). 

Образование:

Специалност – Инфекциозни болести (2020г.)

Висше образование – магистър по медицина, Медицински университет – гр. Плевен (2009-2015 г.)

Академични позиции:

Асистент по Инфекциозни болести към катедра по „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет – гр. Плевен (от 2018г.)

Докторант към Медицински университет – гр. Плевен с професионално направление „Инфекциозни болести“ и тема на дисертационен труд „Остаряване с HIV инфекция“ (от 2020г.)

Научна и Преподавателска дейност:
Асистент по Инфекциозни болести на студенти в V-ти курс към Факултет „Медицина” към МУ – Плевен – българоезиково и англоезиково обучение.

Автор и съавтор на над 10 научни публикации и участник в над 30 научни събития в страната и чужбина.

Членство в научни и обществени организации:

  • European AIDS Clinical Society (EACS)
  • Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)
  • Южнобългарско дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология (ЮБДИБЕП)
  • Български лекарски съюз (БЛС)

Езикова квалификация:
Английски – писмено и говоримо (C1)
Базово владеене на руски и испански език (B1)