„CheckPoint – АИПЗГ Елена Биринджиева“ ЕООД (лечебно заведение)

Адрес

гр. София, ул. Цар Самуил 111

Работно време

Понеделник, вторник,
сряда, петък:

10:00-12:30 ч. и 13:00-18:00 ч.

Административна информация

УИН: 2203151001

EИК: 206286329

МОЛ: Елена Биринджиева

Банкова сметка:
BG13FINV91501017490607

Телефон

+359 878 33 93 94