Пакет „Вирусология“
( HIV  1/2, хепатит В, хепатит С, сифилис)
Метод: antibodies/antigen
Проба: периферна кръв (от пръста)
Резултат: 15 минути
Не е необходимо записване на час.
25 лв.
Метод: antibodies, бърз тест
Проба: периферна кръв (от пръста)
Резултат: 15 минути
Не е необходимо записване на час.
Безплатно
Метод: антиген (HbsAg antigen), бърз тест
Проба: периферна кръв (от пръста)
Резултат: 15 минути
Не е необходимо записване на час.
10 лв.
Метод: antibodies, бърз тест
Проба: периферна кръв (от пръста)
Резултат: 15 минути
Не е необходимо записване на час.
10 лв.
Метод: TPHA antibodies, бърз тест
Проба: периферна кръв (от пръста)
Резултат: 15 минути 
Не е необходимо записване на час.

12 лв.
Сифилис (потвърдителен)
Метод: RPR количествен тест
Проба: венозна кръв
Резултат: 5 работни дни
Не е необходимо записване на час.
50 лв.
PrEP (креатинин, урея) +
разчитане резултатите от лекар
Метод: спектрофотометрия (урея); метод по Jaffe (креатинин)
Проба
: венозна кръв
Резултат: 3 работни дни
Не е необходимо записване на час.
15 лв.
Метод: antigen, бърз тест
Проба: назофарингеален проба
Резултат: 20 минути
Не е необходимо записване на час.
15 лв.
SARS-Cov-2
(вирус неутрализиращи антитела)
Метод: ECLIA, вирус неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2
Проба: венозна кръв
Резултат: 2 работни дни
Не е необходимо записване на час.
35 лв.
Метод: PCR
Проба: подходящ при симптоми – сух тампон/стерилен контейнер – цервикален/ влагалищен/уретрален секрет
Резултат: 3 работни дни
Не е необходимо записване на час.
35 лв.
Метод: antigen, бърз тест
Проба: сух тампон/стерилен контейнер, цервикален/ влагалищен/уретрален секрет; урина
Резултат: 3 работни дни
Не е необходимо записване на час.
25 лв.
Пакет „Сигурност”
(
гонорея, хламидия, микоплазма)
Метод: PCR
Проба: Сух тампон/стерилен контейнер – цервикален, урина
Резултат: 3 работни дни
Проби се предоставят в понеделник, вторник и сряда до 12.00 ч.
70 лв.
Пакет „Екстра сигурност”
( гонорея, хламидия, микоплазма)
Метод: PCR
Проба: сух тампон – гърлен или ректален секрет
Резултат: 3 работни дни
Проби се предоставят в понеделник, вторник и сряда до 12.00 ч.
70 лв.
(за всяка проба)
Пакет „SuperCheck“
(
гонорея, хламидия, микоплазма, уреаплазма, трихомони)
Метод: PCR
Проба: сух тампон/стерилен контейнер – гърлен секрет или влагалищен секрет, или уретрален секрет, или цервикален секрет, или урина
Резултат: 3 работни дни
Проби се предоставят в понеделник, вторник, сряда до 12.00 ч.
135 лв. (за всяка проба)
Метод: Микробиологично изследване
Проба: тампон със среда/контейнер – урина, еякулат, влагалищен секрет, уретрален секрет
Резултат
: 3 работни дни
Проби се предоставят в понеделник, вторник, сряда до 12.00 ч.
30 лв.
Метод: PCR
Проба: сух тампон – уретрален или цервикален секрет
Резултат: 3 работни дни
90 лв.
Херпес (HSV-1, HSV-2);
разчитане от лекар
Метод: ELISA
Проба: венозна кръв
Резултат: 5 работни дни
90 лв.
Хепатит В – специфични антитела (подходящ за инвитро и преди ваксинация)
(Anti–HBc total; разчитане от лекар)
Метод: серологично изследване
Проба: венозна кръв
Резултат: 3 работни дни
35 лв.
Хепатит А и В – имунизационен пакет
(Anti HBc total + HAV total); разчитане от лекар
Метод: серологично изследване
Проба: венозна кръв
Резултат: 3 работни дни
60 лв.
Кръвна група
(Rh., подгрупи антигени A1 и А2)
Метод: ЕDTA
Проба: венозна кръв
Резултат: 2 работни дни
25 лв.
Метод: имунохемифлуоресценция
Проба: венозна кръв
Резултат: 2 работни дни
25 лв.
Стерилна урина
(с антибиограма)
Метод: Микробиологично изследване
Проба
: стерилен контейнер – урина
Резултат: 3 работни дни
Не е необходимо записване на час. Предлага се само в понеделник, вторник и сряда до 12.00 ч.
25 лв.
Влагалищен секрет
Метод: микробиологично изследване
Проба: тампон със среда – влагалищен секрет
Резултат: 3 работни дни
25 лв.
Еакулат 
Метод: Микробиологично изследване
Проба
: стерилен контейнер – еакулат
Резултат: 3 работни дни
25 лв.
Гърлен секрет
Метод: Микробиологично изследване
Проба: тампон със среда – гърлен секрет
Резултат: 3 работни дни
25 лв.
Метод: Хистологично изследване
Резултат: 3 работни дни
20 лв.
ФИНАНСИРАНЕ
Лабораторното изследването за ХИВ в CheckPoint София се предоставя безплатно,
благодарение на финансирането от корпоративни и частни дарители.
Подкожна инжекция
10 лв.
Мускулна инжекция
20 лв.
Лечение на сифилис с Benzylpenicillin
50 лв./ 1 апликация
Преглед с ехограф
15 в.
Венозна инфузия
50 лв.
Поставяне на абокат
30 лв.
Алергична проба
15 лв.
Вземане на венозна кръв за изследване
15 лв.
Измерване на кръвно налягане
5 лв.
Забележка: Поставянето на инжекции и прилагането на венозни инфузии се извършват след лекарско назначение, за което е необходимо да се предостави рецепта, амбулаторен лист или епикриза.
30 лв. с предварително заплащане по банкова сметка: BG 13 FINV 9150 101 749 06 07
30 лв. 
35 лева (преглед)
50 лева (преглед и ехография)
40 лв.
Всички консултации с медицински специалисти са безплатни за хора, живеещи с ХИВ.
Ако искате да си направите тест за сексуалнопреносими инфекции, не е нужно да записвате час!
„CheckPoint – АИПЗГ Елена Биринджиева“ ЕООД
УИН: 2203151001
EИК: 206286329
МОЛ: Елена Биринджиева
Адрес по регистрация: гр. София; ул. Цар Самуил 111
Тел.: +359 2 952 33 99
web: www.checkpointsofia.info
e-mail: info@checkpointsofia.info
Моля, изисквайте касов бон! Пазете касовия бон до напускане на обекта!
За връзка с Националната агенция за приходите:
бул. „Възкресение” 1А, офис „Красна поляна“, ТД на НАП София Красна поляна, тел.+359 2 812 9101
Не е необходимо предварително записване на час за тестове за хив и сексуалнопреносими инфекции!

Не е необходимо да се записват часове за лабораторните изследвания (за изследване и тестуване) за ХИВ, хепатит и сифилис и др.

Запишете си час, само ако искате преглед от лекар преди стартиране на PrEP, PEP, консултация и преглед от гинеколог или уролог.


ЗАПИСВАНЕТО НА ЧАС Е задължително ЗА КОНСУЛТАЦИя или преглед от ЛЕКАР!

Записването на часове е задължително за консултации с инфекционист за PrEP и PEP и за преглед при уролог и гинеколог.

PCR ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА ГОНОРЕЯ, ХЛАМИДИЯ И МИКОПЛАЗМА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ САМО В ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК И СРЯДА.

Изследването с PCR за наличие на гонорея, хламидия и микоплазма в гърлото, ректума, урината или влагалището, се провежда само в понеделник, вторник и сряда всяка седмица до 12.00 ч.