Пакет „Вирусология“
( HIV  1/2, хепатит В, хепатит С, сифилис)
Метод: antibodies/antigen
Проба: периферна кръв (от пръста)
Резултат: 15 минути
Не е необходимо записване на час.
25 лв.
Метод: antibodies, бърз тест
Проба: периферна кръв (от пръста)
Резултат: 15 минути
Не е необходимо записване на час.
Безплатно
Метод: антиген (HbsAg antigen), бърз тест
Проба: периферна кръв (от пръста)
Резултат: 15 минути
Не е необходимо записване на час.
10 лв.
Метод: antibodies, бърз тест
Проба: периферна кръв (от пръста)
Резултат: 15 минути
Не е необходимо записване на час.
10 лв.
Метод: TPHA antibodies, бърз тест
Проба: периферна кръв (от пръста)
Резултат: 15 минути 
Не е необходимо записване на час.

12 лв.
Сифилис (потвърдителен)
Метод: RPR количествен тест
Проба: венозна кръв
Резултат: 5 работни дни
Не е необходимо записване на час.
50 лв.
PrEP (креатинин, урея) +
разчитане резултатите от лекар
Метод: спектрофотометрия (урея); метод по Jaffe (креатинин)
Проба
: венозна кръв
Резултат: 3 работни дни
Не е необходимо записване на час.
15 лв.
Метод: antibodies, бърз тест
Проба: периферна кръв (от пръста)
Резултат: 20 минути
Не е необходимо записване на час.
Важно: Резултатът е качествен, не количествен!
10 лв.
Метод: antigen, бърз тест
Проба: назофарингеален проба
Резултат: 20 минути
Не е необходимо записване на час.
15 лв.
SARS-Cov-2
(вирус неутрализиращи антитела)
Метод: ECLIA, вирус неутрализиращи антитела срещу S-протеина на SARS-CoV-2
Проба: венозна кръв
Резултат: 2 работни дни
Не е необходимо записване на час.
35 лв.
Метод: antigen, бърз тест
Проба: подходящ при симптоми – сух тампон/стерилен контейнер – цервикален/ влагалищен/уретрален секрет
Резултат: 3 работни дни
Не е необходимо записване на час.
25 лв.
Метод: antigen, бърз тест
Проба: сух тампон/стерилен контейнер, цервикален/ влагалищен/уретрален секрет; урина
Резултат: 3 работни дни
Не е необходимо записване на час.
25 лв.
Пакет „Сигурност”
(
гонорея, хламидия, микоплазма)
Метод: PCR
Проба: Сух тампон/стерилен контейнер – цервикален, урина
Резултат: 3 работни дни
Проби се предоставят в понеделник, вторник и сряда до 12.00 ч.
65 лв.
Пакет „Екстра сигурност”
( гонорея, хламидия, микоплазма)
Метод: PCR
Проба: сух тампон – гърлен, ректален секрет
Резултат: 3 работни дни
Проби се предоставят в понеделник, вторник и сряда до 12.00 ч.
65 лв.
Пакет „SuperCheck“
(
гонорея, хламидия, микоплазма, уреаплазма, трихомони)
Метод: PCR
Проба: сух тампон/стерилен контейнер – гърлен секрет или влагалищен секрет, или уретрален секрет, или цервикален секрет, или урина
Резултат: 3 работни дни
Проби се предоставят в понеделник, вторник и сряда до 16.00 ч.
100 лв.
Метод: Микробиологично изследване
Проба: тампон със среда/контейнер – урина, еякулат, влагалищен секрет, уретрален секрет
Резултат
: 3 работни дни
Проби се предоставят в понеделник, вторник и сряда до 16.00 ч.
30 лв.
Метод: PCR
Проба: сух тампон – уретрален/цервикален секрет
Резултат: 3 работни дни
90 лв.
Херпес (HSV-1, HSV-2);
разчитане от лекар
Метод: ELISA
Проба: венозна кръв
Резултат: 5 работни дни
90 лв.
Хепатит В – специфични антитела (подходящ за инвитро и преди ваксинация)
(Anti–HBc total; разчитане от лекар)
Метод: серологично изследване
Проба: венозна кръв
Резултат: 3 работни дни
25 лв.
Хепатит А и В – имунизационен пакет
(Anti HBc total + HAV total); разчитане от лекар
Метод: серологично изследване
Проба: венозна кръв
Резултат: 3 работни дни
55 лв.
Кръвна група
(Rh., подгрупи антигени A1 и А2)
Метод: ЕDTA
Проба: венозна кръв
Резултат: 2 работни дни
20 лв.
Метод: имунохемифлуоресценция
Проба: венозна кръв
Резултат: 2 работни дни
25 лв.
Стерилна урина
(с антибиограма)
Метод: Микробиологично изследване
Проба
: стерилен контейнер – урина
Резултат: 3 работни дни
Не е необходимо записване на час. Предлага се само в понеделник, вторник и сряда до 12.00 ч.
25 лв.
Влагалищен секрет
Метод: микробиологично изследване
Проба: тампон със среда – влагалищен секрет
Резултат: 3 работни дни
20 лв.
Еакулат 
Метод: Микробиологично изследване
Проба
: стерилен контейнер – еакулат
Резултат: 3 работни дни
25 лв.
Гърлен секрет
Метод: Микробиологично изследване
Проба: тампон със среда – гърлен секрет
Резултат: 3 работни дни
25 лв.
Метод: Хистологично изследване
Резултат: 3 работни дни
15 лв.
ФИНАНСИРАНЕ
Лабораторното изследването за ХИВ в CheckPoint София се предоставя безплатно,
благодарение на финансирането от корпоративни и частни дарители.
Подкожна инжекция
7 лв.
Мускулна инжекция
15 лв.
Лечение на сифилис с Benzylpenicillin
45 лв./ 1 апликация
Преглед с ехограф
10 лв.
Противогрипна ваксина (Influvac Tetra)
35 лв.
Венозна инфузия
50 лв.
Поставяне на абокат
30 лв.
Алергична проба
15 лв.
Вземане на венозна кръв за изследване
15 лв.
Превръзка на асептична рана
15 лв.
Измерване на кръвно налягане
5 лв.
Измерване на кръвна захар
5 лв.
Забележка: Поставянето на инжекции и прилагането на венозни инфузии се извършват след лекарско назначение, за което е необходимо да се предостави рецепта, амбулаторен лист или епикриза.
25 лв. с предварително заплащане по банкова сметка: BG 13 FINV 9150 101 749 06 07
25 лв.
30 лв.
Всички консултации с медицински специалисти са безплатни за хора, живеещи с ХИВ.
Ако искате да си направите тест за сексуалнопреносими инфекции, не е нужно да записвате час!
„CheckPoint – АИПЗГ Елена Биринджиева“ ЕООД
УИН: 2203151001
EИК: 206286329
МОЛ: Елена Биринджиева
Адрес по регистрация: гр. София; ул. Цар Самуил 111
Тел.: +359 2 952 33 99
web: www.checkpointsofia.info
e-mail: info@checkpointsofia.info
Моля, изисквайте касов бон! Пазете касовия бон до напускане на обекта!
За връзка с Националната агенция за приходите:
бул. „Възкресение” 1А, офис „Красна поляна“, ТД на НАП София Красна поляна, тел.+359 2 812 9101
Не е необходимо предварително записване на час за тестове за хив и сексуалнопреносими инфекции!
Не е необходимо да се записват часове за лабораторните изследвания (за изследване и тестуване) за ХИВ, хепатит и сифилис и др. Запишете си час, само ако искате преглед от лекар преди стартиране на PrEP, PEP, консултация и преглед от гинеколог или уролог.
ЗАПИСВАНЕТО НА ЧАС Е задължително ЗА КОНСУЛТАЦИя или преглед от ЛЕКАР!
Записването на часове е задължително за консултации с инфекционист за PrEP и PEP и за преглед при уролог и гинеколог.
PCR ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА ГОНОРЕЯ, ХЛАМИДИЯ И МИКОПЛАЗМА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ САМО В ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК И СРЯДА.
Изследването с PCR за наличие на гонорея, хламидия и микоплазма в гърлото, ректума, урината или влагалището, се провежда само в понеделник, вторник и сряда всяка седмица до 12.00 ч.